Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Nr. Lyndelse Fysioterapis handelsbetingelser er udarbejdet for at sikre dig, som kunde, en tryg og ordentlig handel.

Seneste opdatering er gældende fra 1. Februar 2017.

Ved handel hos os indgåes aftale med firmaet:

Nr. Lyndelse Fysioterapi

Søvej 15

5792 Årslev

CVR nr.: 35555595

e-mail: info@nrlyndelsefysioterapi.dk

OBS! Vi kan ikke besøges på denne adresse, ligesom eventuelle returneringer ej heller kan håndteres her.

Betaling:

Varer betales med kreditkort via sikker SSL krypteret forbindelse, der er udbudt af Stripe. Al kommunikation foregår direkte på Stripes servere. Ingen indtastede kortoplysninger vil kunne ses af andre end Stripe.

Der modtages følgende kort: Visa, MasterCard og AmericanExpress.

Ved køb med kort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra www.nrlyndelsefysioterapi.dk.

Alle priser er nettopriser og inklusive de til enhver tid gældende afgifter.

Levering:

Alle produkterne på hjemmesiden er digitalt, og vil derfor blive leveret via email.

Særlige vilkår:

Ydelser undtaget fortrydelsesretten

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

  • Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret

Der tages forbehold for udsolgte og udgåede varer, prisfejl, billedefejl samt fejl i varebeskrivelser.

Hvis der er noget galt med tjenesteydelser:

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.

Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteydelsen kan du kontakte os på info@nrlyndelsefysioterapi.dk

Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter varens modtagelse og køber er således forpligtet til at undersøge varen snarest muligt efter modtagelsen.

Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

Der henvises i øvrigt til “Købelovens” bestemmelser.

Brug af personoplysninger:

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Nr. Lyndelse Fysioterapi, skal du rette henvendelse på info@nrlyndelsefysioterapi.dk.dk eller telefon 60132197. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.